Beste Motorrunner

De volgende Nieuwenoord Motorrun staat gepland op het voorlaatste weekend van mei, dus op 21 en 22 mei 2022.

Op het moment wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de voorbereidingen. 

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we onderzoeken wat er bij verschillende scenarios mogelijk zou kunnen zijn.

Houdt de datum vrij. Medio februari ’22 laten weer van ons horen. 

Voor alles: Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Irmgard, Paul, Alessandro, Nicoline, Yvonne en Tanja.

Bestuur BMV.

30-09-20